Kroner og broarbeider

Det kan være mange grunner til at man har mistet en eller flere tenner. Konvensjonell brobehandling er den vanligste behandlingsformen for å erstatte tapte tenner.

En bro er en metall-porselenserstatning. Før jobben utføres vil tannlegen undersøke at det er nok sterke tenner igjen til å støtte broen. Vi ønsker ikke å beslipe friske tenner. Ved slike tilfeller erstatter vi gjerne tapte tenner med implantat kroner/broer- Ved indikasjon for å bruke pilartennnene benyttes disse til å forankre broen.

En krone settes inn om det er lite igjen av en tann. Slik kan man opprettholde funksjon og gjenskape utseende og dermed gjøre tapet mindre sjenerende. Tannlegen vil ta et avtrykk av tannen hvor kronen skal plasseres. Det vil så fremstilles en gipsmodell som brukes til å utforme porselenskronen. Kronen limes/sementeres til slutt til tannen. Er tannen svært ødelagt kan tannlegen velge å bruke stiftkrone. Tannen forlenges da med en stift som settes fast inne i roten og dette utgjør festet for kronen, sammen med gjenværende tannsubstans.

Ønsker du mer informasjon om kroner og broarbeider kan du ta kontakt med oss her hos Fana Tannhelsesenter her.