Munnhule og kjeveundersøkelse for pasienter i Kokstad

En munnhule- og kjeveundersøkelse er en vanlig del av et tannlegebesøk. Slik får tannpleier eller tannlege oversikt over potensielle problemer som bør løses ved hjelp av tannbehandling.

En generell undersøkelse/status består av 2 bilder, suppleres ved behov, for å kontrollere mellomrommene i sidesegmentene med tanke på karies. Videre kontrolleres tannkjøtt og munnslimhinner. Rens og puss er også en del av dette.

Har du tannproteser er det viktig at tannlegen undersøker munnhulen både med protesene på plass og etter at de er tatt ut. Dette er viktig fordi man ønsker å kontrollere protesebasis.

Ønsker du mer informasjon om vår allmenn tannlegepraksis i Kokstad kan du ta kontakt med Fana Tannhelsesenter her.